doučovanie

Som začiatočník, za akú dobu sa naučím po španielsky?

Ako dlho to bude trvať? Kedy už budem vedieť rozprávať? Sú to prirodzené otázky, ktoré si iste kladiete po tom, ako urobíte prvý krok a rozhodnete sa, že sa chcete naučiť španielčinu.

To, za akú dobu sa naučíte po španielsky, je veľmi individuálne a závisí to od toho, koľko času a energie španielčine venujeme spoločne na našich stretnutiach, ale aj od toho, koľko jej venujete sami, mimo lekcií.

Poďme teraz hovoriť o úplných začiatočníkoch, ktorí začínajú od nuly. Z mojich skúseností najrýchlejšie napredujú nováčikovia, ktorí majú lekcie lekcie 2-3 x týždenne po 60 minút alebo 1-2 x týždenne po 90 minút a venujú sa španielčine aj sami doma (naučia sa slovíčka, vypracujú úlohu, ktorú im zadám, vypočujú si podcasty a pozrú videá, ktoré im pošlem, alebo, ktoré si sami vyberú podľa svojich preferencií). Dve až tri lekcie týždenne sa dajú považovať za pohodové tempo, pri ktorom sa po mesiaci budete vedieť dohovoriť v jednoduchých vetách v prítomnom čase. Ak vytrváte, po štyroch týždňoch budete mať krásne základy, na ktorých sa dá stavať. Pri zachovaní tohto tempa sa po 6-12 mesiacoch budete vedieť dohodovoriť v španielsky hovoriacich krajinách. 

Veľa ľudí však nemá toľko času. Niekedy býva náročné udržať si takúto disciplínu a frekvenciu počas celého roka, môže prísť napríklad náročné obdobie v práci či osobné záležitosti. Znamená to, že nemá zmysel učiť sa po španielsky? Určite nie. Mám veľa klientov, ktorí síce majú lekciu iba 1 x za týždeň a predsa sa po španielsky dokážu dohovoriť už po 6 mesiacoch či po roku. V takomto prípade je veľmi dôležitá aj samostatná príprava. Prebieha to tak, že študenti odo mňa dostanú viac domácich úloh a tipov na aktivity, ktoré si priebežne vypracúvajú sami. Je skvelé, ak si nájdu na španielčinu aspoň 15-20 minút každý deň. Obdivujem každého človeka, ktorý má v sebe túto motiváciu a vytrvalosť pracovať na sebe aj sám. ❤️

So začiatočníkmi sa vždy učíme najprv tvoriť jednoduché vety v prítomnom čase, vedieť sa predstaviť, porozprávať o sebe, svojej rodine a priateľoch. Učíme sa vyjadrovať sa po španielsky v jednoduchých spoločenských či cestovateľských situáciách. Budete si vedieť kúpiť cestovný lístok, objednať si jedlo v reštaurácii, vybaviť rezerváciu v hoteli, požičanie auta. Budete vedieť rozprávať o svojej práci, rutine, záľubách. 

Keď vám bude známky prítomný čas, preberáme minulý a budúci a tiež podmieňovací spôsob, ktorý Vám otvorí nové brány v porozumení cudzieho jazyka. Po troškách môžete čítať komplikovanejšie texty z oblastí, ktoré sa vám páčia a v konverzáciách môžeme prechádzať na komplexnejšie sféry, ktoré vás zaujímajú. Veľmi rada mojim študentom pripravujem slovnú zásobu z tém, ktoré súvisia s ich záľubami či prácou.

Verím, že je dôležité rozvíjať všetky jazykové kompetencie – aktívne (vedieť v jazyku rozprávať a písať), aj pasívne (rozumieť textom, hudbe, videám, filmov). Prax v každej z týchto oblastí robí majstra. Aby ste vedeli rozprávať, rozprávame sa spolu po španielsky o témach, ktoré sú Vám príjemné a ktoré máte radi. Aby sme si rozšírili slovnú zásobu prirodzeným spôsobom, čítame texty a pracujeme s  nimi. Texty od úrovne A2 a B1 obsahujú dlhšie, komplikovanejšie vety, synonymá či ustálené frázy. Je treba naučiť sa porozumieť aj zložitejšej stavbe viet, a čím viac textov prečítate, čím viac cvičení na porozumenie textu urobíte, tým skôr prídete na koreň rôznym jazykovým nuánsam.

Prax robí majstra. 🙂

Dá sa to aj skôr?

Mala som študentov, ktorí nasadili úplné turbo tempo, pretože sa im blížil dôležitý termín nástupu do práce, výletu a podobne, a naozaj sa veľa naučili, pretože boli pozitívne motivovaní.

Niekedy sa však stáva, že človek “nemá čas” a to je dosť ťažké, pretože stále robíme to isté. Vždy je však dôležité uvedomiť si, že čas na lekcii neznamená, že sa Vám slovíčka nasypú do hlavy sami. Je dobré nájsť si spôsob rozširovania slovnej zásoby, ktorý vás bude bavíť. Nemusíte chodiť 5 x týždenne za lektorom či do jazykovky. Lekcie s mentorom vám môžu stačiť dve. A zvyšný čas venujte rozličným aktivitám – môžete čítať, počúvať podcasty, pozerať videá, vypisovať si slovíčka metódou goldlist, vypĺňať si cvičenia, atď.

O láske

Je viac ako vhodné zamilovať sa do reči, ktorú sa učíte. Neberte cudzí jazyk ako niečo, čo musíte, ako nejaký zlý údel, nemilú povinnosť, nad ktorou sa musíte trápiť vopred určený čas. Neberte učenie ako niečo útrapné. Naučte sa mať radi to, čo sa učíte, je to veľmi dôležité. Cez každé učivo sa dá prejsť, všetko sa dá pochopiť, chce to len trochu času a energie. Pochváľte sa kamarátom vždy, keď sa naučíte niečo nové. Kúpte si nádherné zošity a pestré zvýrazňovače, motivačné samolepky.

Odmeňte sa za každý malý úspech. Veď vy sami najlepšie viete, čo na vás platí.

Čas

Na záver by som rada napísala ešte pár viet. Všetko má svoj proces. Nič sa nedá oklamať ani urýchliť. Koľko času a energie venujete do kontaktu s jazykom, toľko budete vedieť a rozumieť. S jazykom, ktorý sa učíte, musíte mať veľa kontaktu. Je potrebné, aby ste sa mu aktívne venovali. Pár nápadov nájdete napríklad TU.