Azda už viete, že španielčina je nádherný zvučný jazyk, ktorým sa hovorí v Španielsku a v Južnej Amerike. Tušili ste však aj o niektorom z nasledujúcich dvanástich zaujímavých faktov? Napíšte dole do komentára, ktorý z nich vás najviac prekvapil. Nezdržiavajme a poďme na to!

1. Vedeli ste, že v skutočnosti nikto nehovorí po španielsky? Prvým oficiálnym pomenovaním tohto jazyka je totiž kastílčina (castellano). Toto označenie vzniklo z názvu regiónu v strede krajiny, v ktorej táto reč vznikla. Okrem nej sa totiž na území Španielska hovorí aj ďalšími oficiálnymi jazykmi – katalánčinou, galícijčinou a baskičtinou. Pre účely tohto blogu však ostaňme pri názve španielčina/español, dobre?

2. Prvý napísaný text v španielčine pochádza z roku 975. Bol načmáraný mníchom z mesta León a tvorí ho zoznam dodávok potravín, predovšetkým syrov. Je známy ako “Správa o syroch”, “Nodicia de Kesos”.

3. Španielčina je najrýchlejší jazyk na svete. Týmto titulom sa hrdí vďaka výskume o počte slabík, ktorý je schopný vysloviť priemerný rodený hovoriaci za sekundu.

4. Španielčina má momentálne 93 111 slov podľa 23. Edície slovníka Španielskej kráľovskej akadémie (Real Academia Española R.A.E.).

5. Medzi najpoužívanejšie slová v španielčine patrí spojka “y” (a), predložky “de” a “en” (z/od, v/na) a členy (el, la, un, una, los, las, …), ktoré tvoria až 37 % najpoužívanejších slov. Nasledujú príslovky ako “más/menos” (viac/menej), antonymá “todo/nada”(všetko/nič), podstatné mená “vida” (život) a “tiempo” (čas). Slovo “hombre” (muž), je používané častejšie v porovnaní so slovom “mujer” (žena), avšak slovo “madre” (matka) sa vyskytuje viac ako slovo “padre” (otec). Ďalšími frekventovanými slovami sú “casa” (dom) a “mundo” (svet).

6. Slovo “ojalá” (kiežby) pochádza z arabčiny a znamená doslova “chce to Boh”. Z arabského jazyka prešli do španielčiny aj výrazy ako “alcalde” (starosta) či “alcohol” (alkohol).

7. Slová ako “guerra “(vojna), “campeón” (víťaz) či “copa” (pohár), pochádzajú z nemčiny.

8. Najdlhšie slovo v španielčine je “electroencefalografista” a má 23 písmen.

9. Väčšina európskych jazykov patrí do kmeňa germánskych, slovanských alebo románskych jazykov. Španielčina okupuje miestečko v poslednej spomínanej skupine spolu s taliančinou, francúzštinou, portugalčinou či rumunčinou. Čo v praxi znamená, že ak jeden z týchto jazykov ovládate, ďalšie by sa vám mali učiť s väčšou ľahkosťou. Ak sa vám, samozrejme, nezačnú miešať slovíčka. 🙂

10. Máte radi prešmyčky? Slová “ecuatorianos” (ekvádorčania) a “aeronáuticos” (aeronautickí/leteckí) sú anagram, pretože obsahujú tie isté písmená, ale v odlišnom poradí. Anagramom sú tiež slová “argentino” (Argentínčan) a “ignorante” (ignorant).

11. Španielčinou sa hovorí oficiálne v dvadsiatich krajinách na štyroch kontinentoch. Okrem Európy a Ameriky sa po španielsky hovorí v Afrike (Rovníková Guinea) a v Oceánii (Veľkonočný ostrov). Chcete sa naučiť základy tohto nádherného jazyka? Skvelým spôsobom môže byť napríklad môj videokurz Cestovateľská španielčina.

12. Španielčina je čoraz rozšírenejším jazykom a momentálne ňou komunikuje približne 560 miliónov ľudí.