Ochrana osobných údajov

Ako moji študenti a návštevníci môjho webu mi zverujete svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.

Správca údajov

Správcom vašich údajov som ja, Kristina Uhnak, IČO: 50973045, so sídlom na adrese: Zochova 16, 81103, Bratislava. Pri spracovaní vašich osobných údajov určujem, ako budú vaše údaje spracované, za akým účelom, po akú dlhú dobu, a ako vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v otázke spracovania vašich údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mailovú adresu kr***************@gm***.com.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
  umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to nasledovným spôsobom:

 • Ak ste mojím študentom, mentee, alebo ste si u mňa zakúpili digitálny produkt, vaše konktaktné údaje používam na:
  • praktickú komunikáciu ohľadom výuky
  • zasielanie študijných materiálov
  • vystavovanie a zasielanie faktúr
  • komunikáciu ohľadom termínov lekcií, zmeny termínov a podobne
  • zasielanie prístupových údajov do Členskej sekcie, informácie o aktualizáciách digitálnych materiálov
  • zasielanie dotazníkov, v ktorých môžete ohodnotiť moje lekcie a služby a poskytnúť mi spätnú väzbu
 • Ak ste si z mojej webstránky stiahli materiály zdarma, prípadne odoberáte môj newsletter, vaše meno a email využívam na:
  • zaslanie materiálov zdarma
  • zasielanie newslettra o novinkách z tém súvisiacich so Španielskom a španielčinou
  • novinky o mojich kurzoch, informácie o špeciálnych ponukách a zľavách
  • z týchto mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sa zaväzujem chrániť v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu aktuálneho technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

Keďže nemám zamestnancov, k vašim osobným údajom mám prístup iba ja. Avšak pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • WordPress
 • Google Analytics
 • Woocommerce
 • Sensei
 • Ecomail

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Všetky spracovania osobných údajov je prevádzané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: kr***************@gm***.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, prípadne sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujem nezákonné spracovanie, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 14 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vás budem informovať e-mailom.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.5.2023.