Poznáte to? Ten pocit, keď zaznie vaše meno a vy musíte ísť odpovedať z cudzieho jazyka, v tom lepšom prípade z lavice, v horšom stojac pred tabuľou… Derú sa vám na myseľ všetky možné slovíčka, ale nie práve tie, ktoré by mali. Možno máte radšej písomné skúšky, pretože “exámenes orales” vám spôsobujú stres, červenanie líc a bruchabôl, no nemyslím si, že by odpovede mali byť strašiakom. Skúsenosti ma naučili pomerne jednoduchý a priamy spôsob, ako odpovede a skúšky prežiť v relatívnej pohodičke. Dovoľte mi zdieľať ho.

Efektívna príprava

Či už to počujete radi alebo nie, pravdou je, že ani najlepší svetoví rečníci nejdú pred publikum bez prípravy. Príprava je základ a ak ju zvládnete, odrazí sa to na kvalite vašej odpovede. Naštudovať si niečo k téme, z ktorej budete skúšaní, nemusí trvať dlho. Pri hodinách cudzieho jazyka väčšinou ústne odpovede spočívajú v tom, že sa s učiteľom rozprávate o článkoch, ktoré ste čítali na hodine.

Pozitívom je, že hovoríte o niečom, čo ste si už minimálne raz prešli, môžete hovoriť vlastnými slovami, zjednodušiť komplikované súvetia na jednoduché vety, vynechať časť, pri ktorej si nie ste istí.

Príprava má zmysel. Akonáhle sa vás totiž učiteľ začne pýtať pomocné otázky, strácate výhodu takticky vynechať to, čo neviete.

Psychika

Ak vám odpovede spôsobujú stres, pre ktorý zabúdate, čo ste sa deň predtým naučili, mám pár konkrétnych trikov, ako ho potlačiť. Pohľad do očí druhého človeka často odvádza pozornosť a v strese môže byť nepríjemný a zneisťujúci, najmä ak neviete “prečítať”, čo si skúšajúci myslí. Skúste mu namiesto do očí pozerať na neutrálne miesto medzi obočím, na čele. Možno to znie zvláštne, ale buďte si istí, že to pomáha. Druhým spôsobom je zhlboka dýchať a predstaviť si, že sa zhovárate s kamarátom alebo s niekým, koho máte radi. Nesnažte sa rozprávať príliš rýchlo, pretože môžete lapať po dychu a bude sa vám triasť hlas. Keď sa sústredíte na dýchanie, predstavte si vôňu, ktorá vám je príjemná. Už samotná myšlienka vyšle do vášho mozgu signály, vďaka ktorým sa uvoľníte. Keď sa dostanete sa do pohody a bude sa vám ľahšie rozprávať.

Pochopenie textu a vymedzenie najdôležitejších informácii

Pri domácej príprave na ústnu odpoveď/skúšku je v prvom rade kľúčové pochopiť text. Ak treba, preložte si ho napríklad cez online slovník Lingea.

Podčiarknite si podstatné informácie, používajte zvýrazňovače či vlastné značky. Ja napríklad pri učení používam rada krúžky na oporné body, vlnovkové podčiarknutie  na pojmy, ktoré sa dajú vymenovať a rovné podčiarknutie na vysvetľujúce časti textu.

Keď už textu rozumiete, môžete si vypísať vlastný slovníček pojmov, ktoré považujete za dôležité. Napríklad, ak pracujete s textom o španielskej gastronómii, môžete si slovnú zásobu rozdeliť na 3 časti: typické pokrmy, ingrediencie a užitočné výrazy.

Myšlienkové mapy

Jeden môj študent mal ísť pred koncom školského roka odpovedať z pomerne dlhého článku o španielskej gastronómii, ktorý obsahoval veľa informácií a nových slovíčok. Známka z tejto odpovede mala rozhodnúť o jeho známke na vysvedčení a preto sme sa spolu dôkladne pripravovali. Načrtli sme si mapu Španielska so svetovými stranami a zakreslili do nej oblasti, ktoré sa v článku spomínali (Castilla La Mancha, Andalucía, Galicia, País Vasco, …) Aj vďaka svojmu všeobecnému prehľadu môj študent vedel kopu vecí, ktoré sa spomínali v texte. Že v Španielsku sa vyrába olivový olej a víno, že v našich supermarketoch nájdeme španielske paradajky, pomaranče, alebo tuniaka Calvo. Do mapy sme dopísali ku každej oblasti jedlá, ktoré su pre ňu typické, s tým, že študent pri odpovedi pôjde zo severu na juh, a nejako to obkecá vlastnými slovami. Nemusí sa učiť naspamäť komplikované súvetia, stačí, ak bude vedieť, čo chce povedať, a vety si sformuluje sám. Keď si predstaví mapu, ktorú si sám nakreslil, ľahšie si spomenie aj na praktické údaje z článku.

Členenie odpovede

Nezabúdajte na dve veci. Po prvé, pri ústnej odpovedi sa nemusíte opierať len o informácie v texte, ale je veľmi dobré využiť aj to, čo viete. Po druhé, do myšlienkovej mapy nemusíte písať celé vety a môžete si ju prispôsobiť rozsahom aj obsahom.

Obohaťte svoju ústnu odpoveď „slovnou vatou“, výrazmi, ktoré vášmu prejavu dodajú šmrnc a urobia ho prehľadnejším.

Učiteľ vás ohodnotí lepšou známkou, ak uvidí, že váš prejav má hlavu a pätu. Preto skúste svoj prejav rozdeliť na určité celky s logickou štruktúrou.

Skúšajúci tak bude pripravený, čo chcete povedať, kedy chcete uviesť príklady, a kedy sa vaša odpoveď blíži ku koncu. Som si istá, že ak svoju odpoveď samostatne vyčleníte napríklad na úvod, jadro a záver, je menšia šanca, že by vám učiteľ skákal do reči. Pre vás to znamená, že budete môcť rozprávať, o čom chcete (a o čom viete 🙂 ). Implementujte do svojej španielskej slovnej zásoby napríklad tieto výrazy:

  • Primero, segundo, tercero (po prvé, po druhé, po tretie)
  • A continuación (následne)
  • Por otra parte (na druhej strane)
  • Sin embargo (napriek tomu)
  • En general (vo všeobecnosti)
  • Por ejemplo (napríklad)
  • Pues (takže)
  • En cuanto a (čo sa týka)
  • Al final, por último, para terminar (nakoniec)

Malé detaily robia veľký efekt

Na záver mám už len jednu radu, ktorú mojim študentom stále prízvukujem. Naučte sa sústrediť sa na konkrétnu vec, ktorú práve robíte. A keď už sa do niečoho pustíte, robte to poriadne.

Dokonalé sústredenie robí majstra.

Niekedy sa natoľko sústredíme na správny slovesný tvar, že zabudneme použiť člen, alebo ho použijeme nesprávne. Dbajme aj na najmenšie detaily a nedovoľme, aby malé chybičky znehodnotili dojem z obsahovej stránky našej ústnej odpovede. Ak nemáte lektora, skúste sa nahrať. Pri opätovnom počúvaní si možno všimnete drobné chyby, ktoré si pri rozprávaní ani neuvedomujete.